Sim gphone vnpt hcm giá rẻ, lắp đặt số điện thoại cố định không dây VNPT tại TP.HCM với nhiều số đẹp, đầu đời lắp di động di chuyển toàn quốc. Mua sim gphone dễ nhớ, sim số đẹp thuận tiện liên lạc, làm Hotline kinh doanh cực đẹp,..cho doanh nghiệp, công ty, cá nhân. Liên hệ ngay số 0283 912 7777 - 0917 136 368 - 0888 108 208 - 0814 386 999 - 08 1900 1232  để được tư vấn, làm hợp đồng, giam sim gphone miễn phí tại nhà.

Tư vấn, đăng ký, gửi giấy tờ qua zalo: 0888 108 208 gặp Miss Ngọc Mai

Danh sách bảng số Gphone Vnpt HCM mới nhất

STT Danh sách số Mạng Giá bán Thông tin Tình trạng
TƯ VẤN SIM GPHONE HCM: O283.912.7777 - O917.136.368 - O888.1O8.2O8
1 028 3886 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
2 028 3606 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
3 028 3880 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
4 028 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
5 028 3537 8939 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
6 028 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
7 028 3878 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
8 028 3890 2838 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
9 028 3502 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
10 028 3503 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
11 028 3608 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
12 028 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
13 028 3888 19XX Còn nhiều năm sinh 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
14 028 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
15 028 3885 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
16 028 3882 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
17 028 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
18 028 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
19 028 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
20 028 350 34568 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
21 028 36 066 077 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
22 028 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
23 028 3888 6678 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
24 028 35 066 088 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
25 028 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
26 028 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
27 028 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
28 028 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
29 028 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
30 028 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
31 028 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
32 028 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
33 028 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
34 028 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
35 028 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
36 028 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
37 028 3882 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
38 028 3883 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
39 028 3885 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
40 028 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
41 028 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
42 028 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
43 028 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
44 028 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
45 028 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
46 028 3500 1123 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
47 028 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
48 028 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
49 028 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
50 028 3886 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
51 028 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
52 028 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
53 028 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
54 028 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
55 028 3885 6686 GPhone HCM 3.3 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
56 028 3606 6099 GPhone HCM 3.3 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
57 028 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
58 028 3539 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
59 028 3606 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
60 028 3889 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
61 028 3880 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
62 028 3536 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
63 028 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
64 028 3888 1819 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
65 028 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
66 028 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
67 028 35 368 568 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
68 028 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
69 028 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
70 028 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
71 028 3611 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
72 028 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
73 028 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
74 028 353 98889 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
75 028 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
76 028 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
77 028 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
78 028 3888 7778 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
79 028 3888 5558 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
80 028 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
81 028 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
82 028 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
83 028 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
84 028 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
85 028 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
86 02835 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
87 02836 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
88 02836 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
89 02835 001 002 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
90 02836 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
91 02836 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
92 028 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
93 028 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
94 028 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
95 028 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
96 028 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
97 028 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
98 02838 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
99 028 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
100 02836 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
101 02839 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
102 02835 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
103 02836 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
104 02839 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
105 028 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
106 028 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
107 028 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
108 02836 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
109 02835 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
110 028 3999 1800 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
111 028 3549 6989 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
112 028 3884 7788 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
113 02838 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
114 0283 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
115 0283 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
116 02836 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
117 02835 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
118 02839 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
119 028 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
120 028 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
121 028 3882 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
122 028 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
123 028 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
124 028 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
125 028 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
126 028 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
127 028 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
128 028 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
129 028 3900 3939 GPhone HCM 8.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
130 028 3900 3999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
131 028 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
132 028 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
133 028 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
134 028 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
135 028 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
136 028 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
137 028 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
138 02839 131 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
139 02839 121 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
140 02839 136 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
141 02839 138 999 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
142 028 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
143 028 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
144 028 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
145 028 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
146 028 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
147 028 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
148 028 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
149 028 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
150 028 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
151 028 3944 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
152 028 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
153 028 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
154 028 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
155 028 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
156 02839 139 139 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
157 02836 111 333 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
158 02836 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
159 02839 136 136 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
160 02839 137 137 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
161 028 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
162 028 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
163 028 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
164 02836 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
165 028 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
166 028 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
167 028 3611 3611 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
168 028 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
169 028 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
170 028 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
171 028 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
172 028 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
173 028 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
174 028 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
175 028 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
176 028 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
177 028 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
178 028 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
179 028 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
180 028 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
181 028 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
182 028 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
183 028 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
184 028 3903 8888 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
185 028 391 22222 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
186 028 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
187 028 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
188 02839 000 111 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
189 02839 000 666 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
190 028 36 111 222 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
191 028 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
192 028 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
193 02835 012 345 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
HOTLINE 24/7: O888 1O8 2O8 - O917 136 368 - O283 912 7777

Sim gphone là gì?

Gphone là dịch vụ điện thoại cố định vô tuyến không dây của VNPT được sử dụng công nghệ GSM lần đầu tiên được cung cấp và phát triển tại Việt Nam. Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam cung cấp và phủ sóng mạng Vinaphone toàn quốc với những máy đầu cuối là GSM để bàn. Quý khách hàng có thể mia sim gphone và dùng trực tiếp vào máy bàn không cần kéo cáp, đi dây loằng ngoằng như trước kia, chỉ cần đem máy đến khu vực có sóng của mạng vinaphone và có thể nghe gọi thỏa thích.

Lợi ích của việc sử dụng sim gphone vnpt hcm đầu đời.

- Phí cước nghe gọi rẻ như điện thoại bàn cố định

+ Gọi nội mạng Vinaphone, Mobiphone: 200vnđ/phút

+ Gọi ngoại mạng Viettel, Vietnamobile, Beeline: 990vnđ/phút

+ Gọi số điện thoại bàn cố định: EVN 2xx, FPT 7xx, Viettel 6xx, SPT 4xx 5xx, Vnpt 3xx giá cước 200đ/1phút

- Sô điện thoại bàn được gán trên sim, sim gphone hcm được lắp vào tất cả các máy điện thoại di động cầm tay và có thể thực hiện các cuộc gọi ở tất cả các tỉnh thành toàn quốc khu vực có sóng của vinaphone.

- Không lo sợ phải đổi số Hotline khi công ty, văn phòng, doanh nghiệp chuyển địa điểm văn phòng mới, tạo điều kiện thuận lợi lâu dài trong việc kinh doanh.

- Thuận lợi cho các doanh nghiệp, công ty khi muốn kinh doanh trên phạm vi rộng

- Với nhiều điểm giao dịch của bưu cục VNPT trên toàn thành phố, tạo thuận lợi cho việc thanh toán hóa đơn tiền cước hàng tháng dễ dàng.

- Nhiều chi nhánh ngân hàng có hỗ trợ chức năng thanh toán cước phí điện thoại bàn VNPT HCM bằng nhiều ứng dụng nhanh Internet Banking như: Vietcombank, Sacombank, Đông Á, Agribank,..tiện lợi cho khách hàng ở những tỉnh lẻ xa thành phố.

Thủ tục mua sim gphone Vnpt HCM

- Khách hàng công ty, doanh nghiệp: photo giấy phép kinh doanh và đem theo dấu mộc của công ty để làm hợp đồng.

- Khách hàng cá nhân: photo CMTND cấp tại thành phố, nếu ở tỉnh cấp cần photo thêm sổ hộ khẩu hoặc tạm trú tạm vắng, KT3

Quý khách hàng lưu ý:

- Tất cả giấy tờ photo đề không cần công chứng

- Nhận giao sim và làm hợp đồng sang tên miễn phí tại nhà trong khu vực nội thành, đảm bảo chất lượng uy tín cho việc sang nhượng tên nhanh chóng.

- Tất cả các sim trắng sau khi được mua từ http://simgphone.info/ đều được bảo hành 2 năm.

==>> Quý khách hàng có nhu cầu mua sim gphone hcm vui lòng liên hệ trực tiếp qua số 028 3912 7777 - 0917 136 368 - 0888 108 208 - 0814 386 999 để được tư vấn và mua sim với giá rẻ nhất thị trường.

 

 

Bán Sim Gphone VNPT HCM Tháng 08/2018 Giá Rẻ, Làm HOTLINE Cực Đẹp

Chuyên cung cấp, bán sim gphone vnpt hcm giá rẻ, lắp di động đi toàn quốc dùng làm HOTLINE cho công ty, doanh nghiệp, cửa hàng, shop thời trang,....Với đầu số cố định (028) quý khách hàng thoải mái lắp vào các dòng máy điện thoại di động smartphone như samsung, nokia, sony, iphone, ipad,...

Bán Sim Gghone VNPT HCM Giá Rẻ Tháng 07/2018 Ưu Đãi Cực Lớn

Chuyên bán và cung cấp sim gphone vnpt giá rẻ, chính chủ, sim gphone lắp di động di chuyển toàn quốc tiện lợi là HOTLINE cho các công ty, doanh nghiệp. Với những tiện ích của sim gphone đem lại chắc chắn sẽ không làm quý khách hàng phải thất vọng.

Bán Sim Gphone VNPT HCM | Số Cố Định Không Dây Giá Rẻ HCM Quận 1

Sim gphone là loại sim chuyên dụng với đặc điểm đầu số điện thoại bàn cố định nhưng có thể lắp được vào tất cả các máy di động từ đời cao đến đời thấp, thuận tiện di chuyển, đi công tác hợp lý, đem đi du lịch thỏa thích miễn ở đâu có sóng VNPT Vinaphone

​Khuyến Mãi Sim Gphone HCM Nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam​

Nhân dịp ngày phụ nữa Việt Nam 20/10/2017 khuyến mãi đặc biệt khi mua sim gphone hcm giá rẻ, giao hàng miễn phí khu vực nội thành, hỗ trợ tư vấn và sang tên tại nhà

Bán Sim Gphone VNPT Quận 2 HCM Giá Rẻ Sim Gphone Di Động 2018

Chuyên bán sim gphone vnpt hcm quận 2 giá rẻ, số gphone lắp di động di chuyển toàn quốc dùng cho mọi khách hàng với nhiều tiện ích cho các doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng số định không vnpt giá rẻ.

BẢNG SỐ GPHONE VNPT TP.HCM - LẮP DI ĐỘNG - DI CHUYỂN TOÀN QUỐC

Website chuyên cung cấp các số gphone vnpt HCM đầu số 083 đẹp độc nhất và rẻ nhất. Quý khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân thường xuyên di chuyển thì hãy mua cho mình 1 số gphone hcm này tiện cho việc tư vấn trực Hotline

Cập nhật bảng sim gphone hcm di chuyển toàn quốc tháng 07/2018 mới nhất

Cập nhật sim gphone vnpt hcm giá rẻ, di chuyển toàn quốc mới nhất tháng 07/2018 sim cố định lắp di động số đẹp, tam hoa, tứ 9, phát lộc,.... liên hệ 0963989692 để được tư vấn tốt nhất.

Cập Nhật Danh Sách Sim GPHONE HCM Mới Nhất Tháng 06/2018

Simgphone.info xin giới tới quý khách hàng danh sách sim ghone HCM mới nhất 2018. Khuyến mãi đặc biệt khi mua gphone vnpt với giá cực rẻ, sim gphone lắp máy di động, di chuyển toàn quốc.

Đăng Ký Sim Gphone VNPT Lắp Di Động, Sử Dụng Toàn Quốc, Số Đẹp Rẻ

Nhận đăng ký sim gphone lắp di động di chuyển toàn quốc với thủ tục đơn giản, thời gian giao nhận sim nhanh chóng. Quý khách có nhu cầu lựa chọn số gphone làm hotline cho doanh nghiệp.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone Vnpt | Số Máy Bàn Lắp Di Động

Chuyên cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây vnpt Hà Nội và HCM. Số cố định không dây vnpt được dùng trên điện thoại di động rất tiện lợi cho người sử dụng.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone VNPT Dùng Trên Điện Thoại Di Động

Dịch vụ cung cấp Sim Số Đẹp Gphone Vnpt HCM, loại điện thoại bàn không dây của Vnpt HCM dùng trên sim, bỏ vô điện thoại di động, mang đi lại toàn quốc dùng bình thường.
Hỗ trợ trực tuyến

MISS NGỌC MAI

O243.991.7777

O917.136.368

O888.108.208

 

MR TRUNG DŨNG

O283.912.7777

O8.1900.1232

O814.386.999

 

TƯ VẤN QUA ZALO

O944128338

O888108208

Facebook Fanpage
 
 
Video hướng dẫn

Danh Sách Số Gphone, ĐCTĐ 

Bảng sim số gphone Vnpt HCM

Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Đăng ký mạng cáp quang Vnpt

 

Videos giới thiệu máy để bàn GPhone chuyên dụng của VNPT

Điện thoại di động gphone Máy bàn gphone

lan-thoai-mang