Quý khách hàng vui lòng kết bạn qua Zalo: 0886 876 888 để được tư vấn, báo giá tốt nhất.

Và được gửi danh sách bảng số Gphone, ĐTCĐ mới nhất. Xin cảm ơn!

Sim GPhone VNPT HCM Lắp Mọi Điện Thoại Di Động, Dùng Toàn Quốc

Website chuyên cung cấp các số gphone vnpt HCM đầu số 083 đẹp độc nhất và rẻ nhất. Quý khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân thường xuyên di chuyển thì hãy mua cho mình 1 số gphone hcm này tiện cho việc tư vấn trực Hotline, đảm bảo khách hàng luôn tin tưởng doanh nghiệp của bạn. Gphone là một hình thức điện thoại cố định không dây của vnpt, tuy là số điện thoại bàn nhưng có thể lắp vào điện thoại di động trực tiếp và sử dụng toàn quốc.

BẢNG SỐ GPHONE VNPT TP.HCM - LẮP DI ĐỘNG - DI CHUYỂN TOÀN QUỐC ( Call, SMS, Zalo)

 

STT Danh sách số Mạng Giá bán Thông tin Tình trạng

HOTLINE:

0886 876 888 - 0942 812 999 - 0886 876 888

1 (028) 3539 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3606 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3889 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
4 (028) 36 111 368 GPhone HCM 3.2 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3606 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3502 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3503 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3602 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3608 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3537 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3880 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
15 (028) 3882 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3884 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3885 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3893 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3937 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3968 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
21 (028) 3539 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
22 (028) 3887 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
23 (028) 3889 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
24 (028) 3537 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
25 (028) 3878 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
26 (028) 3880 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
27 (028) 3882 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
28 (028) 3884 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3885 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3886 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
31 (028) 3893 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
32 (028) 3937 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
33 (028) 35 366 466 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
34 (028) 35 366 966 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
35 (028) 35 366 766 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
36 (028) 35 099 199 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
37 (028) 35 099 399 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
38 (028) 35 099 499 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
39 (028) 35 099 599 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
40 (028) 35 099 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
41 (028) 35 099 799 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
42 (028) 3539 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
43 (028) 3880 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
44 (028) 3882 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
45 (028) 3885 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
46 (028) 39 179 180 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3606 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3606 6689 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3884 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
50 (028) 3893 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
51 (028) 3944 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
52 (028) 3888 19XX Còn nhiều 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
53 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
54 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
55 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
56 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
57 (028) 350 34568 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
58 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
59 (028) 3888 6678 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
60 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
61 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
65 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
66 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
67 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
68 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
69 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
70 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
71 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
72 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
73 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
77 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
78 (028) 3500 1123 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
79 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
80 (028) 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
81 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
82 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
83 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
84 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
85 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
86 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
87 (028) 3880 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
88 (028) 3885 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
89 (028) 3937 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
90 (028) 3893 3389 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
91 (028) 3889 9388 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
92 (028) 3885 6686 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
93 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
94 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
95 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
96 (028) 3888 1819 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
97 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
98 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
99 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
100 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
101 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
102 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
103 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
104 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
105 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
106 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
107 (028) 3888 5558 GPhone HCM 3.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
108 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
109 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
110 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
111 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
112 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
113 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
114 (028)35 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
115 (028)36 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
116 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
117 (028)35 001 002 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
118 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
119 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
120 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
121 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
122 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
123 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
124 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
125 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
126 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
127 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
128 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
129 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
130 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
131 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
132 (028)39 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
133 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
134 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
135 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
136 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
137 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
138 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
139 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
140 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
141 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
142 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
143 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
144 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
145 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
146 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
147 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
148 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
149 (028) 3885 6688 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
150 (028) 3882 6868 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
151 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
152 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
153 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
154 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
155 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
156 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
157 (028) 3900 3939 GPhone HCM 8.5 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
158 (028) 3900 3999 GPhone HCM 12 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
159 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
160 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
161 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
162 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
163 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
164 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
165 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
166 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
167 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
168 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
169 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
170 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
171 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
172 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
173 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
174 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
175 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
176 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
177 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
178 (028) 3912 7777 GPhone HCM 15 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
179 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
180 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
181 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
182 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
183 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
184 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
185 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
186 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
187 (028)39 137 137 GPhone HCM 19 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
188 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
189 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
190 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
191 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
192 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
193 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
194 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
195 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
196 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
197 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
198 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
199 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
200 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
201 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
202 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
203 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
204 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
205 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
206 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
207 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
208 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
209 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
210 (028) 3884 9999 GPhone HCM 32 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
211 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
212 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
213 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
214 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
215 (028) 36 111 222 GPhone HCM 25 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
216 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
217 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
218 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
219 (028)39 07 07 07 GPhone HCM 32 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
220 (028)39 09 09 09 GPhone HCM 35 triệu Số bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc

SỐ CÓ DÂY VNPT HCM

CALL O283 912 7777 - 0942 812 999 - 0886 876 888

1 (028)38 116 117 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
2 (028) 38 456 888 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 220k TP.HCM
3 (028) 38 388 399 Số cố định có dây 15 triệu Không cam kết TP.HCM
4 (028) 38 246 246 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 550k TP.HCM
5 (028) 3822 6789 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 350k TP.HCM
6 (028) 3888 8889 Số cố định có dây 20 triệu Cam kết 350k TP.HCM
7 (028) 3838 3858 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
8 (028) 3838 3898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
9 (028) 3838 6898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
10 (028)3 765 4321 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
11 (028) 355 33333 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
12 (028) 38 33 88 99 Số cố định có dây 25 triệu Không cam kết TP.HCM
13 (028) 398 33333 Số cố định có dây 25 triệu Không cam kết TP.HCM
14 (028) 39 119 119 Số cố định có dây 60 triệu Không cam kết TP.HCM
15 (028) 39 111 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
16 (028) 38 666 999 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
17 (028) 39 16 16 16 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
18 (028) 382 99999 Số cố định có dây 59 triệu Cam kết 550k TP.HCM
19 (028) 35 888 999 Số cố định có dây 59 triệu Không cam kết TP.HCM
20 (028) 39 168 168 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
21 (028) 38 888 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
22 (028) 39 333 333 Số cố định có dây 299 triệu Không cam kết TP.HCM
23 (028) 35 888 888 Số cố định có dây 399 triệu Không cam kết TP.HCM
24 (028)38 485 868 Số cố định có dây 499 triệu Không cam kết TP.HCM

 

- Là số điện thoại bàn đầu 0283 nhưng có thể lắp vào mọi loại điện thoại di động

- Có thể lắp vào mọi loại di động, dùng toàn quốc, chỗ nào có sóng của nhà mạng vinaphone là dùng được.

- Chi phí cước gọi rẻ như điện thoại cố định có dây của VNPT: 200d phút nội mạng và 990d phút ngoại mạng & di động.

- Chi phí thuê bao hàng tháng là 25.000vnđ, gọi bao nhiêu trả từng đó.

- Số đẹp chi phí vừa phải, phù hợp cho doanh nghiệp, cá nhân cần tư vấn mà hay di chuyển đi lại.

- Đối với cá nhân chỉ cần CMTND cấp tại TP.HCM hoặc nếu CMTND tại tỉnh thì cần thêm tạm trú tạm vắng hoặc KT3 để làm thủ tục đăng ký.

- Đối với Công ty cần GPKD để làm hồ sơ, không cần công chứng.

- Giao sim nhanh chóng sau 1h-2h.

==> Quý khách hàng hãy tham khảo bảng số và lựa chọn cho mình 1 số Gphone qua sự tư vấn, nếu quý khách hàng cần tư vấn thêm vui lòng gọi qua số 0942 812 999. Khách hàng có thể nghe gọi, nhắn tin thoải mái miễn là nơi đó có sóng của nhà mạng Vinaphone. Chỉ với chi phí khoảng từ 3 triệu trở lên là có thể mua cho mình 1 số gphone đẹp nhất rồi, website của chúng tôi sẽ thường xuyên được cập nhật bảng số mới nên các bạn hãy an tâm lựa chọn theo từng tháng được cập nhật nhé.

==> Khách hàng có thể xem thêm dịch vụ của chúng tôi

+/ Số gphone vnpt hà nội, tặng kèm máy gphone chuyên dụng

+/ Máy bàn gphone lắp sim gphone stk dùng thoải mái

+/ Máy gphone di động lắp sim gphone stk dùng toàn quốc

+/ Lắp đặt số điện thoại bàn cố định đẹp của VNPT

+/ Bán phôi trắng di động đời đầu, lắp mọi loại điện thoại

==> Hotline 0942 812 999 - O942 812 999